Goed bestuur

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het ziekenhuis de Governancecode Zorg.

Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn verwerkt in de statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol die door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd worden.

Twee van deze regelingen zijn openbaar en kunt u hier vinden:

Onkostenregeling Raad van Bestuur

Klokkenluidersregeling

Aanvullende informatie vindt u in onze  jaarverslagen