ANBI Ziekenhuis Amstelland

Successierecht/schenkingsrecht
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft Ziekenhuis Amstelland geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. Meer informatie over het doen van schenkingen aan een ANBI en belastingregels vindt u op de website van de belastingdienst.

Hieronder staan de officiële gegevens van Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van de ANBI.

De naam van de instelling
Stichting Ziekenhuis Amstelland

Bijbehorende locaties
Ziekenhuis Amstelland heeft een locatie in Amstelveen  en Uithoorn (polikliniek in Gezondheidscentrum Waterlinie). 

Kamer van Koophandel nummer
Nummer: KVK 41197638

Het fiscaal nummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
RSIN 0037.76.256

Het post- of bezoekadres van de instelling

 • Ziekenhuis Amstelland: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM, Amstelveen
 • Gezondheidscentrum Waterlinie: Koningin Maximalaan 30, 1421 LC Uithoorn

Het emailadres
info@zha.nl

De website

www.ziekenhuisamstelland.nl

Missie
In ons ziekenhuis wordt medisch specialistische behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit geleverd in een vriendelijke en overzichtelijke omgeving. De wensen en behoeften van onze omgeving staan hierbij centraal. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en werken  met een grote klantgerichtheid. Onze medisch specialisten hebben veel kennis van de ziektebeelden en werken nauw samen met de academische ziekenhuizen in de omgeving.

Visie
Ziekenhuis Amstelland wil het aangewezen algemene ziekenhuis zijn voor alle inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel), zuidelijk deel van Amsterdam, Ronde Venen, voor de Joodse bevolkingsgroep in Nederland en voor de expats in de regio Groot Amsterdam. In het ziekenhuis wordt medisch specialistische diagnostiek, behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit geleverd door betrokken en gemotiveerde specialisten en medewerkers met een grote klantgerichtheid. De vraag naar zorg staat hierbij centraal.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de instelling
Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouderamstel) en de joodse gemeenschap in Nederland. In het ziekenhuis zijn alle basisspecialismen vertegenwoordigd; wat betekent dat wij alle veel voorkomende aandoeningen behandelen en verzorgen.

De namen en functie van de bestuurders
Raad van Bestuur
Mw. drs. E. Agterdenbos-van de Ree, voorzitter Raad van Bestuur

Raad van Toezicht 

 • Dhr. drs. A.P. Mosmans RM, voorzitter
 • Dhr. drs. P.J. Steman MBA, vice-voorzitter
 • Mw. drs. M.I. Verstappen, lid
 • Dhr. mr. R. Tarlavski, lid
 • Mw. drs. A. Hekscher, lid
 • Dhr. dr. H.P. Verschuur, lid 


Het beloningsbeleid

 • Raad van bestuur conform WNT zorg en jeugdhulp.
 • Medisch specialisten in dienstverband conform de AMS.
 • Overige medewerkers conform CAO Ziekenhuizen.

Ziekenhuis Amstelland is gehouden aan de bepalen uit de Wet Normering Topinkomens.

Beleidsplan

Strategische koers 2016-2020

Jaarverslag en financiële verantwoording (jaarrekening)
Jaarverslag en jaarrekening 2018