Ziekenhuis Amstelland begint met vaccineren van hoog-risicopatiënten

Volgende week nodigt Ziekenhuis Amstelland de eerste ‘hoog-risicopatiënten’ uit om hun vaccinatie tegen het coronavirus (Covid-19) te komen halen. Het gaat om mensen die volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen.

Voor patiënten met bepaalde aandoeningen kan het extra gevaarlijk zijn om corona op te lopen. De coronavaccinatie is voor hen dus extra belangrijk. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd wie er in die groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen. Zij krijgen binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn.

Ziekenhuis Amstelland krijgt de vaccins voor zijn hoog-risicopatiënten de eerste week april aangeleverd. Omdat het ziekenhuis veel patiënten moet vaccineren, die elk twee vaccinaties krijgen, zal het vaccineren twee weekenden in beslag nemen.

Zelf geen contact opnemen
Patiënten hoeven zelf geen contact op te nemen om een afspraak voor vaccinatie te maken. Ziekenhuis Amstelland stuurt in de loop van volgende week per post brieven naar de eerste groepen hoog-risicopatiënten met de uitnodiging voor beide vaccinaties. 

In de vaccinatie-uitnodiging van Ziekenhuis Amstelland staan contactgegevens voor als u verdere vragen heeft..

Moderna-vaccin
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen. Natuurlijk voldoet dit vaccin aan alle veiligheidseisen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie.

Andere risicopatiënten
Het ministerie van Volksgezondheid onderscheidt naast hoog-risicopatiënten ook nog andere risicopatiënten. Omdat er nog niet genoeg vaccins zijn voor iedereen, worden zij op een later moment gevaccineerd. Of dat gebeurt bij de GGD, bij de huisarts of in het ziekenhuis is op dit moment nog niet bekend. Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over de volgorde van de vaccinaties.

Meer informatie
Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u meer informatie over de coronavaccins. 

Over de vaccinatie van hoog-risicogroepen is goede informatie te vinden op Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen | RIVM