Milieu

Ziekenhuis Amstelland heeft de ambitie om niet voorop, maar wel vooraan te lopen op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we door verspilling te voorkomen en zorgvuldig om te gaan met stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu. Om dat te kunnen bereiken werken we samen met de gemeente Amstelveen en het Milieuplatform Zorg. Het Milieuplatform Zorg heeft de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld met nuttige maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Speerpunten zijn:

  • Een structurele aanpak. Dat betekent dat we prioriteiten stellen, de situatie goed in beeld brengen en vervolgens een concreet actieplan opstellen. Ieder jaar wordt teruggeblikt op wat we hebben bereikt in het milieujaarverslag (link toevoegen), waarna de doelstellingen en het actieplan zo nodig wordt bijgesteld.
  • Verbeteren van de energieprestatie. Dit doen we door voortdurend te innoveren en het energieverbruik te monitoren. Innovaties zijn de toepassing van warmte – kracht koppeling (WKK), goede isolatie en de aanschaf van producten die gedurende de gehele levensloop zo min mogelijk energie verbruiken, van grondstofwinning tot en met de afvalfase.
  • Duurzaam inkopen. Ziekenhuizen kopen jaarlijks een forse hoeveelheid producten in zoals medische apparatuur, kantoorartikelen en bouwmaterialen. Door milieuvriendelijke artikelen aan te schaffen, wordt de markt gestimuleerd om bij het ontwerp en de productie van rekening te houden met mens en milieu.
  • Zorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen. Ziekenhuis Amstelland is continu naar verbeteringen op zoek bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Enerzijds wordt gezocht naar alternatieven voor deze stoffen, anderzijds worden steeds betere voorzieningen getroffen om de risico’s voor mens en milieu te beperken, mede door een efficiënte afvoer van gevaarlijke afvalstoffen. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers zorgvuldig met gevaarlijke stoffen omgaan maken we gebruik van werkplekinstructiekaarten.
  • Bereikbaarheid. Ziekenhuis Amstelland wil bereikbaar zijn voor iedereen. Dat betekent met de auto, te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Om de bereikbaarheid te garanderen bieden we informatie over de fietsmogelijkheden, de bereikbaarheid per OV en informatie over de parkeermogelijkheden.