Veiligheid

Patiëntveiligheid
In Ziekenhuis Amstelland is patiëntveilig werken uitgangspunt van het dagelijks handelen. Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel in onze organisatie. Ziekenhuis Amstelland neemt deel aan het landelijke veiligheidsprogramma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Kijk voor meer informatie op www.vmszorg.nl.

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Op het gebied van patiëntveiligheid werken wij samen met andere ziekenhuizen in de regio. Dit gebeurt in een regionaal samenwerkingsverband. Hierin verspreiden we goede voorbeelden en leren we van elkaars ervaringen bij het invoeren van het Veiligheidsmanagementsysteem. Ieder ziekenhuis is verplicht om een Veilgheidsmanagementsysteem te hebben.

Uw veiligheid
U kunt bijdragen aan uw eigen veiligheid door alert te zijn, vragen te stellen en instructies van medewerkers op te volgen. Kijk voor tips op onze patiëntveiligheidskaart. Extra tips ter voorbereiding op een gesprek met uw arts, vindt u op de pagina Hoe bereid ik me voor op het bezoek aan de arts.