Tevredenheidsonderzoeken

Om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren worden tevredenheidsonderzoeken gehouden bij patiënten, verwijzers en medewerkers.

Uw mening is voor ons erg belangrijk. Ziekenhuis Amstelland vraagt daarom elke patiënt na een bezoek of verblijf in het ziekenhuis, een tevredenheidsenquête in te vullen. Ook wordt periodiek een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Het laatste onderzoek dateert van najaar 2010. Bekijk hier alle onderzoeksresultaten.