Sterftecijfers

 

Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate); de indicator die het aantal overleden patiënten in ziekenhuizen vergelijkt. De werkelijke sterfte in een ziekenhuis wordt vergeleken met de sterfte die op basis van de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis wordt verwacht. Landelijk gezien is de HSMR score gemiddeld 100. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht en een uitkomst boven de 100 betekent dat er meer patiënten overleden zijn dan gemiddeld werd verwacht.

Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2018 bedraagt 79; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 67-93. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2018 positief afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een periode van drie jaar. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2016-2018 is 85; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 77-93. Dit betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode significant lager is dan het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling HSMR
De afgelopen jaren ligt de HSMR van Ziekenhuis Amstelland steeds onder het statistisch gemiddelde.

Periode              

Totaal aantal opnames

Totale sterfte  

Verwachte sterfte (voor HSMR)

HSMR      

95% betrouwbaarheidsinterval

2016

10525

182

196

93

80-107

2017

10819

154

187

82

70-96

2018

10527

145

184

79

67-93

2016-2018

31871

481

567

85

77-93

 

Ziekenhuis Amstelland werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en behandeling.

Voor 157 diagnosegroepen is een diagnose specifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over de periode 2016-2018 (Bijlage B in rapport) en het jaar 2018 (Bijlage C in rapport) in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt. Het rapport kunt u hier downloaden. 
Het aantal sterfgevallen is bij enkele diagnosegroepen relatief klein, wat een groot effect op de SMR kan hebben.

Achtergrond HSMR en SMR cijfers
De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn lastig te vergelijken omdat patiëntengroepen per ziekenhuis kunnen verschillen. Om dit te corrigeren is de HSMR (het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer) ontwikkeld. Het is gebaseerd op een model uit het Verenigd Koninkrijk. Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor alle Nederlandse ziekenhuizen het HSMR-cijfer.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?