Toekomst commissie Joodse Identiteit ZHA/CIZ

Sinds 1978 is er al veel veranderd in de zorg. Om in de huidige snel veranderde zorgomstandigheden het joodse element binnen het ziekenhuis op een krachtige en duidelijk herkenbare wijze te waarborgen en te versterken is medio 2011 door de Raad van bestuur en de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging een Toekomst commissie Joodse Identiteit opgericht. Zij vergaderen  4 x per jaar en bespreken in de breedste zin van het woord allerlei aandachtspunten, die bijdragen aan een optimale zorg volgens de joodse riten en gebruiken voor zowel de (joodse) patiënten als hun bezoekers.