Welkom op de webpagina van

 

 briefsjabloon-stichting-fonds-sza-ciz

 

De Stichting Fonds SZA/CIZ is opgericht op 9 juni 1983. De stichting is het gevolg van de samenwerking tussen de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) en Stichting Ziekenhuis Amstelland (SZA).

In de Stichting zijn o.a. twee nalatenschappen ondergebracht, te weten de nalatenschap van wijlen mevrouw E. Moerel-Rosendaal respectievelijk de nalatenschap van wijlen mejuffrouw J. Stoppelman. In de statuten van de Stichting is vermeld dat nalatenschap van mevrouw Moerel specifiek bestemd is voor de financiering van projecten die bijdragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit in Ziekenhuis Amstelland.

Het bestuur van het Fonds bestaat uit twee afgevaardigden namens de Stichting Ziekenhuis Amstelland en twee afgevaardigden namens de Vereniging CIZ.

Van particulieren tot instellingen, een ieder kan bij het Fonds een subsidie aanvraag indienen voor financiering van projecten die binnen het doel van het Fonds vallen.
Voorbeelden van projecten waarvoor subsidies zijn verstrekt zijn:

Een bijdrage aan de viering van het 100-jarig bestaan van de Vereniging CIZ en een subsidie voor een Talmoedkast met onderwijsactiviteiten voor de Sjoelcommissie van de Vereniging CIZ. Maar ook een bijdrage voor een reis naar verschillende concentratiekampen in Polen voor twee medewerksters van de afdeling Joodse Zaken van Ziekenhuis Amstelland.

Daarnaast heeft Ziekenhuis Amstelland een toekomstcommissie die actief bezig is om de Joodse identiteit te bevorderen maar ook duidelijk(er) zichtbaar te maken in het ziekenhuis. Daarom hebben zij subsidie aangevraagd voor een glazen paneel waarin een permanente foto-expositie over het 100- jarig bestaan van de Vereniging CIZ kan worden geplaatst. Deze fantastische fotowand is in het Ziekenhuis opgehangen en is officieel geopend door burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen.

Donderdag 26 april 2018 opende burgemeester Bas Eenhoorn in Ziekenhuis Amstelland de vernieuwde Joodse afdeling door het aanslaan van de mezoeza. Om een efficiëntere patiëntenstroom te creëren werd de Joodse afdeling gesplitst in twee afdelingen. Zo ontstond het vernieuwde deel in de Kliniek Beneden. Industrieel designer Piet Cohen (1935) heeft speciaal voor Ziekenhuis Amstelland objecten ontworpen die alle een speciale Joodse feestdag uitbeelden. Deze bijzondere en permanente expositie geeft invulling aan het specifieke Joodse karakter van de afdeling. Ziekenhuis Amstelland is er trots op om van een groot designer de werken permanent te mogen exposeren. Burgemeester Eenhoorn had de eer de, eveneens door Piet Cohen ontworpen, mezoeza te mogen aanslaan.

img-3174img-3219