Joods Ziekenhuis Amstelland

In Ziekenhuis Amstelland bent u verzekerd van de beste medische zorg in een bijzonder aangename ambiance. De extra nesjomme zal een belangrijke bijdrage leveren aan uw herstel. Ziekenhuis Amstelland biedt u zonder extra kosten deze waardevolle service.

Joods Ziekenhuis Amstelland: een 10 en meer...

 Omdat:

 1. Uniek: eigen joodse afdeling
  Een joodse vleugel waar de joodse ritus centraal staat en waar uw joodse wensen persoonlijk worden ondersteund. De ondersteuning wordt geboden door een team zeer gemotiveerde en enthousiaste joodse medewerkers van de afdeling Joodse zaken.  Ze zijn actief op alle afdelingen van het ziekenhuis, iedere dag aanwezig en 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.
 2. Mannen en vrouwen niet op één kamer op de joodse vleugels
  Op de joodse vleugels worden mannen en vrouwen op aparte zalen verpleegd. Op verzoek kan dit ook op andere afdelingen in het ziekenhuis geregeld worden.
 3. Geen verplicht ontslag op Sjabbat en Jom Tov (feest)dagen
  Voor joodse patiënten geldt, dat zij op Sjabbat en Jom Tov ervoor kunnen kiezen om niet ontslagen te worden.
 4. Bescherming, vertrouwd met 1ste, 2de en 3de generatieproblematiek
  Artsen en verpleegkundigen zijn door kennisoverdracht en ruime ervaring extra vertrouwd met de 1ste, 2de en 3de generatieproblematiek.
 5. Authenticiteit, u mag en kan hier joods zijn
  Authenticiteit, u mag en kan hier joods zijn. Met andere woorden “u hoeft niets uit te leggen!” Er is de mogelijk tot contact met een rabbijn van de eigen religieuze kleur. Joodse geestelijke verzorging en joodse psychosociale begeleiding zijn beschikbaar.
 6. Waarborgen van uw privacy
  Uw privacy is gewaarborgd. Alle joodse medewerkers en vrijwilligers staan er garant voor, dat er geen informatie over uw aanwezigheid in dit ziekenhuis aan anderen wordt doorgegeven. Uw wensen hierin worden gerespecteerd.
 7. Kosjer eten
  In ieder ziekenhuis kunt u verpakt kosjer eten bestellen. Het bijzondere in dit ziekenhuis is dat kosjer eten (ook Chalav Israel) altijd direct beschikbaar is en voldoet aan de hoogste kasjroetnormen. Zo is er een kosjere brood buffetwagen, zodat u zelf uw ontbijt en lunch kunt samenstellen.
 8. Verloskunde en Brit Mila
  Op de afdeling Verloskunde zijn kamers ter beschikking, die optimaal aansluiten op de specifieke wensen van joodse vrouwen. Bij de geboorte van een zoon kan in goed overleg de Brit Mila in het ziekenhuis worden georganiseerd.
 9. Stervensbegeleiding op basis van de joodse ritus
  De medewerkers Joodse zaken zijn volledig vertrouwd met het begeleiden van de familie, als onverhoopt een patiënt komt te overlijden. Dit geheel volgens de joodse traditie, waaronder het zeggen van Sjeimes. Er is een eigen joods mortuarium en desgewenst wordt de overdracht met het Joods Begrafenis Wezen geregeld.
 10. CIZ-sjoel
  Uniek en heel bijzonder voor dit ziekenhuis is de aanwezigheid van een sjoel, genaamd de CIZ-sjoel. Iedere sjabbat en Jom Tov worden er sjoeldiensten gehouden, zowel ’s avonds,’s ochtends als ’s middags, waarbij voor patiënten altijd - ook met bed - plaats is. Tijdens de sjoeldiensten wordt voor alle patiënten die het op prijs stellen een speciaal genezingsgebed ‘Refoea Sjelema’ uitgesproken.
 11. Kiddoesj
  Als de patiënt het op prijs stelt wordt er kiddoesj gemaakt op zijn/haar kamer om wat extra nesjomme te brengen.
 12. Producten uit Israël
  Naast de cadeauwinkel in de Centrale Hal is er op de joodse vleugels en in Gang B van het ziekenhuis een vitrinekast met cadeaus uit Israel. De sieraden, boeken, kandelaars, kaarten, mezoezot en keppels in deze vitrine zijn via Joodse zaken te koop. De opbrengst gaat naar goede doelen in Israël.
 13. Sjabbat- en Jom Tovroute
  In het ziekenhuis bestaat een zogenaamde ‘Sjabbat route’ (zie hiervoor de bewegwijzering). Bezoekers en patiënten hoeven geen gebruik te maken van elektrische deuren.
 14. Mezoeza
  Op de deurposten van alle kamers van de joodse vleugels is een Mezoeza bevestigd.
 15. Aandacht voor Sjabbat en Jom Tov
  Sjabbat: wat extra lekkers en aandacht voor de sjabbatsfeer. Jom Tov: alle joodse feestdagen worden gevierd; een appel met honing met Rosj Hasjana, het luisteren naar de sjofar, eigen Soeka in huis, aansteken van de Chanoekakaarsen, voorlezen van de Megilla, seideren met Pesach en het eten van Matsot