Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ)

Door de fusie in 1978 tussen het Nicolaas Tulp ziekenhuis en de Amsterdamse Centrale Israëlietische Ziekenverpleging heeft het ziekenhuis een voor West Europa unieke joodse vleugel. Onderstaand informatie over de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging.

Remember the past
Rond 1900 waren er in Amsterdam twee joodse ziekenhuizen, het Nederlands Israëlietisch Ziekenhuis (NIZ) en het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ). Op initiatief van keel-, neus- en oorarts dr. A.S. Jacobson, is in het jaar 1911 de Vereniging Centrale Israëlietisch Ziekenverpleging (Vereniging CIZ) opgericht. Het doel was een particulier ziekenhuis te exploiteren voornamelijk voor de beter gesitueerde joden, die zich in een vertrouwde joodse omgeving en volgens de joodse ritus wilden laten verplegen. En zo werd 5 jaar later in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam in 1916, aan de rand van de stad de CIZ geopend. In een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 18 november 1949 wordt de beslissing om tot één joods ziekenhuis te komen omschreven, waarbij om louter praktische reden voor de CIZ is gekozen. In 1958 heeft er een uitgebreide nieuwbouw plaats gevonden om aan de behoefte van extra bedden te voldoen.

In 1971 startte de fusie gesprekken met het Nicolaas Tulp ziekenhuis (nu: Ziekenhuis Amstelland), waarbij uiteindelijk werd overeengekomen, dat er een aparte joodse vleugel met 70 bedden zou komen, waar de joodse ritus gehandhaafd zou blijven. Op dinsdag 9 mei 1978 startte de joodse CIZ-vleugel in Amstelveen.

Live the present
Sinds de komst van de Joodse vleugel tot vandaag de dag is mede door de aanwezigheid van de afdeling joodse zaken veel aandacht besteed aan allerlei zaken rondom de joodse identiteit van de CIZ-vleugel. De vereniging CIZ, gesteund door een ruime achterban aan leden, heeft in al die jaren altijd nauw en zeer prettig samengewerkt met de verschillende directies van het ziekenhuis. Bij de ingrijpende verbouwingen in het totale ziekenhuis is veelvuldig overleg geweest om de doelstelling van de CIZ zo optimaal mogelijk te waarborgen. De aanwezigheid van de joodse vleugels geeft het huidige ziekenhuis namelijk ook een extra en unieke onderscheidende positie.

In geheel west-europa is geen ander joods ziekenhuis te vinden. Zelfs niet in steden als Londen en Parijs waar een aanzienlijke grotere joodse gemeenschap leeft. De joodse gemeenschap rondom het ziekenhuis is vanwege de joodse vleugel en de aanwezigheid van een sjoel (synagoge met wekelijkse diensten én op alle joodse feestdagen) in de jaren 1978 tot heden enorm toegenomen. Vele joodse vrijwilligers oplopend tot ongeveer 100 personen tonen hun intense betrokkenheid bij dit ziekenhuis en dragen blijvend bij aan een verankering van de joodse identiteit.

Trust the future
De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur zet zich, binnen de mogelijkheden van een regionaal ziekenhuis, maximaal in om de toekomst van de CIZ te waarborgen. Het huidige dagelijks bestuur van de vereniging CIZ is de laatste jaren sterk verjongd en werkt intensief op vele fronten actief mee. De doelstelling bij de oprichting van de Vereniging CIZ in het jaar 1911 worden maximaal gehonoreerd. Joodse patiënten worden in een vertrouwde omgeving verzorgd en verpleegd door deskundige specialisten en verplegend personeel met extra kennis rondom de joodse identiteit.

Meer informatie
Meer informatie over de joodse achtergrond van Ziekenhuis Amstelland vindt u onder Joodse identiteit.
Meer informatie over de gebruiken op de joodse vleugels vindt u onder joodse vleugels.

Ons privacyreglement

Wilt u lid worden van de vereniging en/of vriend van de sjoel? Meld u zich dan aan middels bijgaand formulier aanmeldingsformulier-ciz