Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland bestaat uit zeven leden, die allen op de één of ander manier verbonden zijn met het ziekenhuis, ofwel omdat zij zelf patiënt zijn (geweest) bij Ziekenhuis Amstelland of omdat een partner of familielid patiënt is geweest. Van de zeven leden van de Cliëntenraad hebben er twee een Joodse achtergrond. Binnen de Cliëntenraad is er een goede mix van kennis en kwaliteiten, zoals financieel, bedrijfskundig, verpleegkundig en op Joodse identiteit. Ook de verdeling man-vrouw binnen de Cliëntenraad is goed. De zittingstermijn van de leden van de Cliëntenraad bedraagt 4 jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging van nog eens 4 jaar. De cliëntenraad komt tien keer per jaar bij elkaar en heeft daarbuiten ook tien keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. 

De Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland behartigt de algemene belangen van alle cliënten van het ziekenhuis en hun familie. De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur met als doel de zorg en dienstverlening aan cliënten van Ziekenhuis Amstelland nog verder te verbeteren. De Cliëntenraad heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (Wmcz) en die als volgt kunnen worden benoemd:

  • Kwaliteit van de zorg
  • Organisatie 
  • Facilitair
  • Financiën
  • Communicatie
  • Joodse Identiteit    
  • Voeding

Contact
De cliëntenraad is te bereiken via clra@zha.nl

Nieuwsbrieven
Twee keer per jaar brengt de Cliëntenraad een nieuwsbrief uit, waarin de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen binnen Ziekenhuis Amstelland worden vermeld.