Lespakket

Ziekenhuis Amstelland heeft een lespakket voor scholen gemaakt. Dit lespakket is geschikt voor de groepen 5, 6 en van het Primair Onderwijs. Het lespakket bestaat uit een lesopzet, bijbehorende powerpoint presentaties, een quiz en uitdeelmateriaal. Na het doorlopen van dit pakket hebben leerlingen een impressie van het ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland.

Aanvragen
Scholen/leerkrachten kunnen het lespakket aanvragen via onderstaand formulier. Ziekenhuis Amstelland stuurt dit vervolgens per post naar u toe; het pakket bestaat uit een USB-stick en uitdeelmateriaal.

Achtergrond
Het doel van de eerste les op school is om een eerste beeld van het gebouw en van een opname in Ziekenhuis Amstelland te schetsen. De tweede les is bedoeld om de diversiteit van werkzaamheden in het ziekenhuis te tonen. De derde les gaat over hygiëne.
Het staat de leerkracht vrij op welke manier hij/zij het lespakket gebruikt. Er is gekozen geen indeling te maken naar lestijden. Op deze manier kan de leerkracht zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij aan dit thema wil besteden.

Kosten
Aanvragen van het pakket is gratis. Wij stellen het wel zeer op prijs als u een donatie doet aan de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland. Het doel van de Stichting Vrienden is het bevorderen van de sfeer onder de medewerkers en patiënten in Ziekenhuis Amstelland, door het bekostigen van activititeiten/projecten die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden gefinancierd. Kijk voor meer informatie over donaties en de activiteiten van de Vrienden elders op deze website.

Aanvraag lespakket basisonderwijs

mondkapje  ok-mutsjes  handschoenen 
    Mondkapje                          OK mutsje                      Handschoenen