Verzorging van uw kind

Samen zorgen voor uw kind
Wij streven ernaar zo goed mogelijk voor uw kind te zorgen, maar wij kunnen u als ouder niet vervangen. Wij zorgen er graag samen met u voor dat het verblijf van uw kind in het ziekenhuis zo prettig mogelijk verloopt. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind (ouderparticipatie). Ook is het mogelijk naast uw kind te slapen (rooming-in). Hierdoor is de kans op snellere aanpassing van uw kind als het weer thuis komt, groter. 

Ouderparticipatie
Het is belangrijk dat u, of een ander vertrouwd persoon, probeert zoveel mogelijk bij uw kind in het ziekenhuis te zijn. Is dit om praktische redenen niet mogelijk, dan hebben wij daar begrip voor. Bij ouderparticipatie is het belangrijk dat de verpleging en de ouder duidelijke afspraken maken over welk gedeelte van de verzorging u zelf wilt doen en wanneer u komt. Dit om misverstanden te voorkomen.

Rooming-in
Bij rooming-in slaapt één van de ouders op een stretcher naast het kind. Het ziekenhuis verstrekt de stretcher, beddengoed en handdoeken. Als uw kind op een eenpersoonskamer is opgenomen, slaapt u ook in die kamer. Wanneer uw kind op een tweepersoonskamer is opgenomen, logeert u mogelijk met een ouder van het andere kind. Mocht u tussentijds het ziekenhuis verlaten, dan verzoeken wij u voor 22.00 uur weer terug te zijn.

Dagindeling
Over het algemeen geldt voor kinderen die niet volgens de isolatieregels worden verpleegd, de volgende dagindeling.

Deze indeling wordt vaak aangepast aan het kind.

 • De dag begint van 6.00 - 6.30 uur met het wekken van de kinderen en logerende ouders. Als het nodig is worden door de verpleegkundigen controles gedaan, zoals temperaturen. 
 • Vervolgens krijgen de kinderen en de logerende ouders om 7.00 uur hun ontbijt.
 • Na het ontbijt is het tijd voor wassen en aankleden.
 • Wilt u er aan denken dat u voor 8.00 uur de stretcher weer opklapt?
 • In de loop van de ochtend komen de kinderartsen langs voor hun visiteronde. Andere artsen komen eerder (vóór een operatie) of in de loop van de dag langs.
 • Van 10.00 tot 11.30 uur mag er bezoek komen.
 • Na de maaltijd rusten de kinderen van 13.00 tot 14.00 uur. Als het nodig is, worden controles uitgevoerd door de verpleegkundigen.
 • Tussen 15.30 en 17.00 uur mag er weer bezoek komen.
 • Rond 17.00 uur is de warme maaltijd voor de kinderen.
 • Het derde bezoekuur is van 18.00 tot 19.00 uur.
 • Afhankelijk van het slaappatroon thuis, gaan de kinderen naar bed.

Bezoek
U als ouder mag de gehele dag en nacht aanwezig zijn op de Kinderafdeling. Voor broertjes en zusjes en overig bezoek hanteren wij drie bezoekmomenten per dag.

De bezoektijden zijn van:

 • 10.00 tot 11.30 uur
 • 15.30 tot 17.00 uur
 • 18.00 tot 19.00 uur

Wij verwachten dat u als ouder het bezoek regelt. Broertjes en zusjes zijn welkom als zij niet ziek zijn. Mochten er redenen zijn om af te wijken van de normale bezoekregels, dan meldt de verpleegkundige of de arts dit.

Visiteronde kinderartsen
In de loop van iedere ochtend is de visiteronde van de kinderartsen. Samen met de verpleegkundigen wordt besproken hoe het met de kinderen gaat en worden afspraken gemaakt over de behandeling. Daarna loopt de kinderarts langs alle kinderen. Extra gesprekken met de kinderarts kunnen worden gepland via de verpleegkundigen.

Isolatieverpleging
Als uw kind volgens isolatieregels wordt verpleegd, is de dagindeling min of meer hetzelfde als voor de andere kinderen. Alleen mag uw kind niet eten en spelen in de speelkamer. De pedagogisch medewerker komt langs en biedt activiteiten aan. In principe mogen er alleen ouders op bezoek komen; broertjes en zusjes en ander bezoek is alleen eventueel mogelijk na overleg met de verpleegkundige en kinderarts. Voordat u de kamer verlaat, moet u altijd uw handen wassen. De specifieke isolatieregels die gelden voor uw kind, vindt u in de folders over isolatieregels (beschermende isolatie, contactisolatie, aërogene isolatie, strikte isolatie, druppelisolatie).

Pijnbestrijding
Het is belangrijk te beseffen dat ieder kind pijn op een andere, unieke wijze beleeft. De oorzaak van de pijn, eerdere ervaringen en ook het al dan niet ondervinden van steun en vertrouwen spelen hierbij een rol. In Ziekenhuis Amstelland maken we gebruik van een specifieke manier van pijnmeting en pijnbestrijding bij kinderen. Voor meer informatie kijk op de pagina pijnbestrijding bij kinderen.