Weer naar huis

Richtlijnen
Uw kind kan nog enige tijd pijn hebben. U kunt dan paracetamol (geen aspirine) geven, liefst als zetpil of drankje. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Op een ingrijpende gebeurtenis, zoals een operatie, reageert ieder kind anders. Hoe jonger het kind, hoe eerder het uit zijn doen is, omdat het minder begrijpt wat hem of haar overkomt. U kunt zelf het beste beoordelen hoe u uw kind daarbij begeleidt. Als zich daarbij problemen voordoen, kunt u via het ziekenhuis contact opnemen met de behandelend arts. 

Telefonische controle
De eerste werkdag na de operatie belt een verpleegkundige van de Kinderdagverpleging u thuis om te vragen hoe het met uw kind gaat. U kunt dan ook uw vragen stellen. De verpleegkundige belt niet als er trommelvliesbuisjes geplaatst zijn.

Vragen en problemen
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of uw kind onverwachte klachten krijgt, dan belt u overdag de Kinderdagverpleging, (020) 755 7116. ’s Avonds en ’s nachts belt u het ziekenhuis, (020) 755 7000. Vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd.