Naar huis

Laatste dag en nacht: rooming-in
Tijdens de laatste dag en nacht dat uw kindje in het ziekenhuis ligt, kunt u als ouder de hele dag aanwezig zijn en blijven slapen in het ziekenhuis. U bent dan samen met uw kind op een kamer zodat u alvast kunt wennen aan het zelfstandig verzorgen van uw baby. De verpleegkundige is op de achtergrond aanwezig om te helpen met de verzorging van uw baby. Vanwege beperkte ruimte kan er maar één ouder blijven slapen.

Ontslag
Als uw baby mee naar huis kan, krijgt u de volgende gegevens mee naar huis:

  • Richtlijnen voor de verzorging van uw baby.
  • Informatie over de voeding.
  • Controleafspraak op de polikliniek, zo mogelijk op het baby spreekuur. Laat uw kind bij het eerste bezoek inschrijven bij de inschrijfbalie in de centrale hal.
  • Overdrachtpapieren voor de wijkverpleegkundige, verloskundige en huisarts.
  • Enquêteformulier.
  • Eventueel een lege PKU-CHT (hielprik) envelop voor wijkverpleging.
  • Eventueel een recept voor medicijnen of speciale kindervoeding.

Weer thuis
Sommige couveusekinderen zijn in de eerste maanden erg prikkelbaar en huilen soms wat meer. Is er gedrag waar u geen raad mee weet, dan kunt u contact opnemen met de kinderarts via de Kinderafdeling, (020) 755 6668 of uw huisarts.

Kraamhulp
Als uw baby op de couveusekamer is opgenomen en u naar huis gaat, dan kunt u voor de kraamtijd toch kraamhulp krijgen. Wanneer u in het ziekenhuis blijft gedurende de kraamtijd, dan vervalt de kraamhulp thuis. Het door u betaalde voorschot kunt u dan terug vragen. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om pas kraamhulp te krijgen als uw baby naar huis kan. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw verzekeraar.