Mijn kind naar de kinderarts

Wanneer naar de kinderarts?

  • Als uw kind door de huisarts of door de arts van het consultatiebureau is doorverwezen naar de kinderarts.
  • Als uw kind op het Kindcentrum of couveuseafdeling van Ziekenhuis Amstelland heeft gelegen.

Afspraak maken
Een afspraak maken na doorverwijzing door de huisarts of het consultatiebureau, kan online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Inschrijven bij eerste bezoek 
Voor het bezoek aan de kinderarts moet uw kind worden ingeschreven bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis. Meer informatie over de inschrijving vindt u bij Inschrijven.

Naar de polikliniek
Na inschrijving gaat u naar de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Wachten?!
De kinderartsen doen hun best iedereen op tijd te helpen. Soms behoeft een kind echter meer aandacht dan de afgesproken tijd, waardoor er een wachttijd kan ontstaan en u wat later aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. De assistenten houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de wachttijd.

Speciale kinderpoli's

In Ziekenhuis Amstelland richten we ons in het speciaal op bepaalde onderzoeken en behandelingen. Dit zijn de volgende poli's: