Mijn kind naar de kinderarts

Wanneer naar de kinderarts?

  • Als uw kind door de huisarts of door de arts van het consultatiebureau is doorverwezen naar de kinderarts.
  • Als uw kind op de Kinderafdeling of couveuseafdeling van Ziekenhuis Amstelland heeft gelegen.

Afspraak maken
Een afspraak maken na doorverwijzing door de huisarts of het consultatiebureau, kan online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Inschrijven bij eerste bezoek 
Voor het bezoek aan de kinderarts moet uw kind worden ingeschreven bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis. Meer informatie over de inschrijving vindt u bij Inschrijven.

Naar de polikliniek
Na inschrijving gaat u naar de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Wachten?!
De kinderartsen doen hun best iedereen op tijd te helpen. Soms behoeft een kind echter meer aandacht dan de afgesproken tijd, waardoor er een wachttijd kan ontstaan en u wat later aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. De assistenten houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de wachttijd.

Kijk voor meer algemene informatie over uw polikliniekbezoek bij Bezoek aan de polikliniek.

Speciale kinderpoli's
In Ziekenhuis Amstelland richten we ons in het speciaal op bepaalde onderzoeken en behandelingen. Dit zijn de volgende poli's:

  • Kinderpsychologie poli: psychische klachten in relatie tot lichamelijke klachten.
  • Xtra Kids poli: behandelprogramma voor kinderen met overgewicht.
  • Couveuse nazorg poli: voor baby’s die in de couveuse hebben gelegen en hun ouders.
  • Kraampoli; voor kinderen die in Ziekenhuis Amstelland zijn geboren en die bij de kinderarts zijn geweest.
  • Poep-en-plas poli: hulp voor kinderen om plassen/poepen onder controle te krijgen.