Telefoonnummers / locaties

Digitaal loket
Voor al uw algemene vragen over Ziekenhuis Amstelland verwijzen wij u naar het digitale loket.

Algemeen Telefoonnummer                    Locatie
Algemeen telefoonnummer (020) 755 7000      
Infocentrum (020) 755 7118     B-gang
         
Poliklinieken Telefoonnummer  Fax        Bereikbaarheid Locatie
Anesthesie (020) 755 7091 (020) 755 6029 Ma, di, do 8.00-17.00; di 17.00-20.00 uur  wo 13.00-16.00 A 02

Cardiologie

ECG

(020) 755 7005

(020) 755 6109

(020) 755 6056

Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

B 26

B 29

Chirurgie (020) 755 7014 (020) 755 6062 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 04
Dermatologie (020) 755 7015 (020) 755 6090 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 06

Diëtetiek;
- Polikliniek Diëtetiek/Diëtheek Amstelland
- Voor patiënten die opgenomen zijn geweest


(020) 755 6759
(020) 755 6759
 


Ma t/m vrij 9.00-10.00 uur telefonisch spreekuur
Ma t/m vrij 9.00-10.00 uur telefonisch spreekuur


B003

 

Gynaecologie/Verloskunde  (020) 755 7019   Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 01
Interne geneeskunde (020) 755 7025 (020) 755 6179 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 05
Kaakchirurgie (020) 755 7027   Ma t/m vrij 9.00-12.30 , 13.00-16.00 uur A 09 
Kindergeneeskunde (020) 755 7028 (020) 755 6197 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur Eerste verdieping
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) (020) 755 7029 (020) 755 6202 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur Hal
Longziekten (020) 755 7031   Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur B 25
Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) (020) 755 7023   Ma t/m vrij 8.30-16.30 uur A 05
Neurologie (020) 755 7032 (020) 755 6232 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 03
Neurochirurgie (020) 755 7032   Ma t/m vrij 9.00-12.30, 14.00-16.30 uur A 03

Oogheelkunde (Eyescan)

Locatie Eyescan
Laan van de Helende Meesters 431
1186 DK Amstelveen

(088) 1111 970   Ma t/m vrij 9.00-16.00 uur Locatie Eyescan
Orthopedie (020) 755 7034 (020) 755 6250 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur  B 22
Ouderengeneeskunde (020) - 755 6236   Di, woe, vrij 8.30-16.30 uur Ma van 12.00-16.30. Do van 8.30-12.00 B 23
Pijngeneeskunde (020) 755 7010   Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 07
Reizigersvaccinatie/vaccinatiepunt 0900-8222462   Zie www.vaccinatiepunt.nl Eerste verdieping
Reumatologie (020) 755 7145   Di, vrij 8.30-12.00, 12.30-16.00 uur A 05
Revalidatie (020) 755 7144   Ma t/m vrij 8.30-16.00 uur B 27
Urologie (020) 755 7038  (020) 755 6263 Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur A 10
         
Onderzoeksafdelingen Telefoonnummer   Bereikbaarheid Locatie
Audiometrie (020) 755 7029     Polikliniek KNO, Hal
Behandelcentrum
(scopie, gipskamer, behandelkamers)
(020) 755 7120     C33 t/m 36
EEG/EMG  (020) 755 7032      Polikliniek Neurologie, A03
Hartfunctie (020) 755 7005       Polikliniek Cardiologie, B26
Longfunctie (020) 755 7031      Polikliniek Longziekten, B25
Orthoptie (088) 1111 970      ZHA/Eyescan
PVR (020) 755 7014      Polikliniek Chirurgie, A04
Laboratorium (020) 755 7150     C
Radiologie (020) 755 7078    Ma t/m vrij 8.30-16.45 uur C32
Nucleaire geneeskunde (020) 755 6458   Ma t/m do 9.00-12.15, 13.45-16.30 uur C32
         
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde  (020) 7557000    De huisarts maakt een afspraak voor u  B 23
Overige afdelingen Telefoonnummer   Bereikbaarheid Locatie
Fysiotherapie (020) 755 7141   Ma t/m vrij 8.00-17.00 uur  B 28
Opname  (020) 755 7107    Ma t/m vrij 8.00-17.00 uur  C 31 
Wondexpertise centrum  (020) 7557014   Ma t/m vrij 9.00-16.00 uur  C 36
Nicolaes Tulp Apotheek (020) 755 7135  

Ma t/m vrij 8.00 - 17.30 uur

Centrale Hal
         
Gespecialiseerd(e) verpleegkundigen/poli's Telefoonnummer   Bereikbaarheid Locatie
Consulent Kind en jeugd (via poli kind) (020) 755 7028      
Decubitusverpleegkundige (020) 755 7006   Di 7.30-11.30 uur; do 7.30-16.00 uur  
Diabetesverpleegkundige  (020) 755 7007   Ma t/m vrij 8.15-9.00, 12.00-12.45 uur A 05
Verpleegkundig specialist hartfalen (020) 755 7043   Ma, wo, do 10.00-10.30 uur; di 14.00-14.30 uur B 26
Lactatiekundige  (020) 755 7030        1e etage bij Kinderafdeling
Mammacareverpleegkundige  (020) 755 6023   Ma t/m vrij van 9.00-16.00 uur A 04
Pijnverpleegkundigen (020) 755 6349   Ma, wo, vrij 8.00-12.00 en 13.00-16.00 uur; do 8.00-12.00 uur A 07
Stomawondverpleegkundige
- Buiten kantoortijden: afdeling Kliniek Boven
(020) 755 7042 
(020) 755 7093
  Ma t/m vrij 9.00-16.00 uur
Buiten kantoortijden
C 36
Verpleegkundig specialist oncologie  (020) 755 7035    Ma t/m vrij 8.00-17.00 uur  1e etage bij Dagbehandeling
         
Verpleegafdelingen Telefoonnummer     Locatie
Kliniek Beneden Oost (020) 755 7101      
Kliniek Beneden West (020) 755 7099      
Dagbehandeling volwassenen  (020) 755 7096     L2, 1e etage
IC/CCU  (020) 755 6016     L2, 2e etage
Kliniek Boven  (020) 755 7093     L3, 1e etage
Kinderafdeling/couveusekamer (020) 755 7103     L1, 1e etage
Kinderdagverpleging (020) 755 7116     L3, 1e etage
Verloskunde (020) 755 7111     L1, 1e etage
Acute Opname Afdeling (020) 755 7104