Vieringen

Iedere eerste zondag van de maand en op de christelijke feestdagen is er een oecumenische kerkdienst, waar patiënten en hun familie welkom zijn. Op de afdeling ontvangt u iedere week informatie over het tijdstip, de locatie en de voorganger van de dienst. Er zijn vrijwilligers die patiënten naar de kerkdienst kunnen begeleiden. Radio Tulipa TV zendt de kerkdiensten uit op de televisie aan het bed.

Op zaterdag en op joodse feestdagen worden in de Ontmoetingsruimte synagogediensten verzorgd.