Speciale route voor joodse patiënten en hun bezoek

Ziekenhuis Amstelland heeft een sjabbatroute. Dit is een speciale route voor joodse patiënten en hun bezoek. De sjabbatroute wordt gebruikt op sjabbat en joodse feestdagen om van de ene naar de andere afdeling te gaan; bijvoorbeeld van de verpleegafdeling naar de synagogedienst in de ontmoetingsruimte. Zo hebben joodse patiënten en bezoekers geen last van elektrische deuren en dergelijke.
 
Hoe loopt de route?
De route loopt van de hoofdingang via gang B naar afdeling Kliniek Beneden Oost. Op de bewegwijzering in de gangen van het ziekenhuis is de route aangegeven door borden met het woord ‘Sjabbatroute’.

Waarom een sjabbatroute?
Op sjabbat en sommige joodse feestdagen gelden er voor joodse mensen bepaalde regels, afkomstig uit de joodse leer. Een van die regels is dat er geen handelingen mogen worden verricht die elektrische systemen in werking zetten. Zo wordt er geen gebruik gemaakt van elektrische deuren en geen licht aan of uit gedaan.

Bezoektijden
Op joodse feestdagen zijn er vaak extra bezoekuren. U wordt hier over geïnformeerd op de afdeling.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de joodse identiteit van het ziekenhuis en de faciliteiten voor joodse patiënten op de pagina De joodse identiteit of op de website in Ivriet.