Niet elke kous geeft dezelfde steun. De specialist bepaalt welke drukklasse u nodig heeft.

Steunkousen na spataderbehandeling

Bij mensen die geopereerd zijn (strippen), of bij wie de spataderen zijn dichtgespoten of dichtgeschroeid, worden de kousen gedurende de herstelperiode voorgeschreven. In deze periode verminderen de kousen het oedeem, veroorzaakt door de operatie, om zo het herstel te bevorderen. Na deze periode hoeven de kousen niet meer gebruikt te worden.

Steunkousen als therapie

Wanneer het diepe adersysteem niet goed meer functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van een doorgemaakte trombose, is men wel eens terughoudend met het weghalen van spataderen. In dat geval worden elastische steunkousen als behandeling geadviseerd. Ook wanneer er om medische redenen bezwaren zijn tegen een operatie kunnen elastische steunkousen uitkomst bieden als behandeling hierover.

Praktische informatie